(Her) Inrichting speelplekken

De gemeente Amsterdam zorgt graag voor een woonomgeving waarin het fijn is om te spelen en sporten. Dit betekent onder meer dat de openbare speel- en sportplekken in onze gemeente aantrekkelijk, uitdagend, maar ook toegankelijk en veilig moeten zijn.

De komende tijd wordt de volgende speelplek in Amsterdam Oost opnieuw ingericht: 

 

Participatie 
Bij de ontwikkeling van deze speelplekken betrekt de gemeente  graag de bewoners en omwonenden. Dit gebeurt via een uitgebreid participatieproces met als doel om tot het beste speelplek ontwerp te komen. Via deze website houden wij bewoners en omwonenden op de hoogte van het proces en vragen wij hen mee te denken over de inrichting. We betrekken de bewoners en omwonenden op de volgende momenten:  

 

Voor elke locatie is een locatiepagina aangemaakt. Klik op het menu aan de linkerkant op de locatie waar je meer informatie over wilt hebben. 

 

Sportpark Voorland