Brakkenstein

Spelen, bewegen en ontmoeten in Brakkenstein


Wat gaat er gebeuren?

In de zomer van 2021 hebben we een onderzoek uitgevoerd naar spelen, bewegen en ontmoeten in Brakkenstein. Via een digitale vragenlijst hebben bewoners ons antwoord gegeven op de vraag op welke plekken in Brakkenstein wordt gespeeld en bewogen en welke wensen of ideeën er verder zijn. De uitkomsten van dit onderzoek is gebruikt om een plan te maken voor spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte.
Diverse plekken krijgen een nieuwe inrichting. Op deze website kunt u alle informatie vinden over de plannen en vervolgstappen voor de volgende locaties:

 

De ontwerpen

Bewoners rondom deze locaties hebben mogen meedenken over de nieuwe inrichting van de speel- en sportplek(ken) in hun buurt. Deze informatie hebben we gebruikt om ontwerpen te maken voor de inrichting van deze plekken. Wilt u meer weten over de plannen? Klik dan in het grijze menu of onderaan op de bolletjes, op de locatie(s) die u wilt bekijken.

Waar staan we nu?

De nieuwe ontwerpen zijn klaar. We zijn benieuwsd naar uw reactie. U kunt uw reactie sturen naar nijmegen@speelplan.nl
Dit kan t/m zondag 24 juli.
Vermeld bij het onderwerp om welke locatie het gaat.

 

Kanunnik van Houberghstraat

Kanunnik van Lentstraat

Deken de Lanckstraat

Deken de Raetstraat

Deken Gruenwaltstraat

Deken Heydenstraat

Baljuwstraat Schepenenstraat