Brakkenstein

Spelen, bewegen en ontmoeten in Brakkenstein


Wat gaat er gebeuren?

De afgelopen maanden heeft de gemeente op verschillende manieren informatie verzameld over de openbare ruimte in Brakkenstein. Bewoners uit de Kanunnikenbuurt hebben aangegeven graag mee te willen denken met de herinrichting van de 6 pleintjes.

Het gaat om de pleintjes in de:
- Kanunnik van Lentstraat
- Kanunnik Houberghstraat
- Deken de Raetstraat
- Deken Gruenwaltstraat
- Deken de Lanckstraat
- Deken Heijdenstraat


Ontwerpvoorstellen

Voor deze 6 pleintjes zijn er 6 ontwerpvoorstellen gemaakt mede op basis van de input die negin dit jaar met de enqête is opgehaald. De inrichting wordt groener en er is voldoende ruimte voor spel en ontmoeting.
Klik in het grijze menu of onderaan op de bolletjes, op de speelplek(en) waarvan u het ontwerpvoorstel wilt bekijken.

Meedenken over de herinrichting

Het is niet meer mogelijk om te reageren op de ontwerpen.

Hoe gaat we verder?

De ontwerpvoorstellen vormen het startpunt voor de nieuwe inrichting. De speelelementen, pleinplakkers, zitelementen en beplanting zijn nog niet definitief gekozen. We horen daarom graag van u en uw kind(eren) wat u van deze elementen vindt. Op basis van deze reacties wordt er een definitief ontwerp gemaakt. Via mijnwijkplan wordt u op de hoogte gesteld wanneer deze ontwerpen online staan.

 

Kanunnik van Houberghstraat

Kanunnik van Lentstraat

Deken de Lanckstraat

Deken de Raetstraat

Deken Gruenwaltstraat

Deken Heydenstraat