Speelhofje Simonsveen achter nr. 28

Speelhofje Simonsveen achter nr. 28


Wat gaat er gebeuren?

Veel bewoners hebben aangegeven dat er aan dit hofje jonge kinderen wonen en zien graag dat deze speelplek (voorlopig) behouden blijft met de glijbaan. Om tegemoet te komen aan deze wens worden op deze locatie hergebruikte toestellen geplaatst die nog in technisch goede staat zijn en een aantal jaar mee kunnen.
Gezien het ruime speelaanbod op korte afstand in deze buurt, zal in de toekomst opnieuw worden bekeken of het noodzakelijk is om deze locatie als speelplek te behouden. De gemeente wil graag aansluiten bij de speelbehoefte van kinderen in een buurt, maar streeft ook naar een eerlijke verdeling van speelvoorzieningen over de verschillende buurten.

 

Planning

De speelplek is klaar en er kan weer gespeeld worden! De heken zijn al open gezet en zullen in de tweede helft van augustus helemaal verwijderd worden.

Heb jij vragen over deze speelplek? Stuur dan een e-mail naar ruimte@belcombinatie.nl