Nieuwe speeltuin speelhofje Roerdomp

Speelhofje Roerdomp


Wat gaat er gebeuren?

Wij hebben van kinderen en ouders  positieve reacties ontvangen op het plan, maar ook een aantal zorgen van omwonenden. Daarom is besloten om in het definitieve ontwerp geen voetbalpaaltjes op te nemen. Natuurlijk kunnen ook zonder doeltjes op het grasveld prima balspellen worden gespeeld. Ook is er een groot trapveld vlakbij.
Om de overlast door hondenpoep te verminderen komt hiervoor een bordje.
Verder blijft de locatie de huidige natuurlijke uitstraling houden, met toevoeging van een aantal kleine natuurlijke elementen en een klimparcours.

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden zal begin juli plaatsvinden.

Heb jij vragen over deze speelplek? Stuur dan een e-mail naar ruimte@belcombinatie.nl