Amsterdam Oost gaat aan de slag met de speelplekken!

De gemeente Amsterdam zorgt graag voor een woonomgeving waarin het fijn is om te spelen en sporten. Dit betekent onder meer dat de openbare speel- en sportplekken in onze gemeente aantrekkelijk, uitdagend, maar ook toegankelijk en veilig moeten zijn.

Bij de ontwikkeling van deze speelplekken betrekt de gemeente graag de bewoners en omwonenden. Dit gebeurt via een uitgebreid participatieproces met als doel om tot het beste speelplek ontwerp te komen. Via deze website houden wij bewoners en omwonenden op de hoogte van het proces en vragen wij hen mee te denken over de inrichting. We betrekken de bewoners en omwonenden op de volgende momenten:

  • Inventarisatie van ideeën en wensen door middel van participatie op locatie.
  • Presenteren van de Voorlopige ontwerpen, hier kan reactie op worden gegeven.
  • Presenteren en informeren van de Definitieve ontwerpen.

Bekijk de locaties