Speel- en sportplekken in Krimpen aan de IJssel

De gemeente Krimpen aan den IJssel zorgt graag voor een gezonde en beweegvriendelijke woonomgeving voor alle inwoners. De gemeente streeft daarbij naar een goed verdeeld en divers speelruimteaanbod. De speelplekken in Krimpen aan den IJssel zijn op dit moment niet gelijkmatig over de wijken verdeeld. Er zijn veel kleine speelplekken. Deze liggen dicht op elkaar en kennen weinig variatie in doelgroep en inrichting. De speelwaarde van deze speelplekken is klein omdat kinderen hier vaak niet samen kunnen spelen. De ruimte waar de speeltoestellen staan kan ook anders ingedeeld worden. Zo kan de ruimte ook goed benut worden voor meerdere vormen van informele speelruimte. Per wijk zijn er in Krimpen aan den IJssel ook grotere wijk- en buurtplekken. Dit zijn centraal gelegen speelplekken met een groter aanbod van speeltoestellen en speelaanleidingen. Deze speelplekken vervullen ook een ontmoetingsfunctie. De gemeente focust op het creëren van goede wijk- en buurtplekken met een grote speelwaarde.

Daarom worden komende jaren een aantal speelplekken vernieuwd of omgevormd. Ook komen er enkele nieuwe speelplekken bij.

Wat gaat er gebeuren?

Bij het vernieuwen van de speelplekken worden de speel- en sporttoestellen (deels) vervangen. Ook de valondergronden worden vernieuwd of krijgen een opknapbeurt. Een aantal speelplekken wordt omgevormd. Bij een speelplek die omgevormd wordt, worden de speeltoestellen verwijderd en krijgt een de plek een nieuwe, groene inrichting. Er komen geen nieuwe speeltoestellen terug maar door speelaanleidingen te plaatsen zoals stapstammen of wilgenhutten, kan er nog steeds fijn gespeeld worden op die plekken.

Welke speel- en sportplekken in 2024

In 2024 worden er 8 speel- en sportplekken (her)ingericht. Het gaat om de volgende plekken:

 • Populierenlaan (achter nummer 55)
 • Vinkenstraat
 • Burg. van Walsumplein (achter de school)
 • Tuinstraat (ter hoogte van nummer 65)
 • Praam/Tjalk
 • IJssellaan/Plechtaak
 • Tenge
 • Drijversmast/Zandrak

Welke speel- en sportplekken in 2023

In 2023 we begonnen met de herinrichting van 14 speel- en sportplekken (her)ingericht. Het gaat om de volgende plekken:

 • De Vroedschap (Kortland-Noord)
 • Fuutstraat 1 (Kortland-Noord)
 • Fuutstraat 11 (Kortland-Noord)
 • Duindoorn (Kortland-Zuid)
 • Lage Park (Kortland-Zuid)
 • Trimbaanpark (Boveneind)
 • Vliegerzeil – Schoverzeil (Boveneind)
 • Anemoon (Langeland)
 • Lupine (langeland)
 • Spiritoso (Langeland)
 • Staccato – Spiritoso (Langeland)
 • Speelroute Staccato (Langeland)
 • Roos – Vijverlaan (Langeland)
 • Una Corda (Langeland)

Op deze website kunt u meer informatie vinden over wat er gaan gebeuren met de speel- of sportplek bij u in de buurt.

Vragen?

Heeft u vragen over speelruimte dan kunt u terecht bij de vakinhoudelijke beleidsmedewerker. Hij/zij is via het KCC te bereiken op gemeente@krimpenaandenijssel.nl of via het algemene telefoonnummer 14 0180.

Bekijk de locaties