Gemeente Alphen aan den Rijn gaat aan de slag met de speel- en sportplekken!

De gemeente Alphen aan den Rijn zorgt graag voor een woonomgeving waarin het fijn is om te spelen en sporten. Dit betekent onder meer dat de openbare speel- en sportplekken in onze gemeente aantrekkelijk, uitdagend, maar ook toegankelijk en veilig moeten zijn.

Meedenken over de herinrichting

Bij de ontwikkeling van deze speelplekken betrekt de gemeente graag de bewoners en omwonenden. Dit gebeurt via een uitgebreid participatieproces met als doel om tot een ontwerp te komen waar graag gespeeld en/of gesport wordt. Via deze website houden wij bewoners en omwonenden op de hoogte van het proces en vragen wij hen mee te denken over de inrichting. We betrekken de bewoners en omwonenden op de volgende momenten:

  • Inventarisatie van ideeën en wensen door middel van een bewonersavond en/of een online speeltuinbouwer.
  • Presenteren van de voorlopige ontwerpen, hier kan reactie op worden gegeven.
  • Presenteren en informeren van de definitieve ontwerpen.

Op de hoogte blijven?

Mocht u op de hoogte willen blijven over de ontwikkelingen van de speel – en sportplekken die binnen Rijnwoude opgepakt worden, houdt dan deze pagina in de gaten. Daarnaast worden er ook door het proces heen een aantal bewonersbrieven gestuurd naar de direct omwonenden en betrokkenen van de speel- en of sportplekken.

Bekijk de locaties