Voorschoten gaat aan de slag met de speelplekken!

De gemeente Voorschoten zorgt graag voor een bespeelbare woonomgeving. Dit betekent dat speelplekken veilig, aantrekkelijk, uitdagend, toegankelijk en vooral heel leuk moeten zijn. Bij de (her)inrichting of omvorming van speelplekken let men op de beoogde doelgroep en speelmogelijkheden in de omliggende buurt.

Bij de ontwikkeling van de speelplekken betrekt de gemeente graag de bewoners. Dit gebeurt via een participatieproces met als doel om tot het beste speelplek ontwerp te komen. Via deze website houden wij bewoners op de hoogte van het proces en vragen wij hen mee te denken over de inrichting. We betrekken de bewoners op de volgende momenten:

  • Inventarisatie van ideeën en wensen door middel van een enquête
  • Presenteren van de voorlopige ontwerpen, hier kan reactie op worden gegeven.
  • Presenteren en informeren van de definitieve ontwerpen.

In 2023 zullen de volgende speelplekken worden opgepakt:

Speelplekwijk
BestevaerNoord-Hofland
Bestevaer achter nr. 24Noord-Hofland
Groene DraeckpadNoord-Hofland
HavikserfBijdorp

Bekijk de locaties