Zeist gaat aan de slag met de speelplekken!

De gemeente Zeist zorgt graag voor een bespeelbare woonomgeving. Dit betekent dat speelplekken veilig, aantrekkelijk, uitdagend, toegankelijk en vooral heel leuk moeten zijn. Daarom wordt elk jaar een aantal speelplekken opgepakt om opnieuw in te richten of om te vormen naar andere speelvormen. Bij deze (her)inrichting of omvorming van speelplekken let men op de beoogde doelgroep en speelmogelijkheden in de omliggende buurt.

Dit jaar worden er in de gemeente Zeist diverse speelplekken heringericht. Bij het maken van de nieuwe plannen is de hulp van Speelplan, een ontwerpbureau voor speelruimte, ingeroepen. De gemeente en Speelplan betrekken de bewoners graag bij het ontwerpen en realiseren van de speelplek of sportplek bij hen in de buurt!

Locaties

Dit jaar zal ontwerpbureau Speelplan een aantal speelplekken gaan opknappen of omvormen. Soms betreft dit slechts een kleine ingreep. In een aantal gevallen staat er meer te gebeuren. Op deze pagina wordt aangegeven welke locaties in welke mate worden aangepakt.

Speelplan gaat als eerste aan de slag met de volgende 8 locaties. Deze speelplekken krijgen een nieuwe inrichting of worden omgevormd. En daar willen wij graag de bewoners bij betrekken.

  • Speelplek  t.h.v. Brugakker 41-39 Klik hier voor de locatie in googlemaps
  • Speelplek Couwenhoven t.h.v. 57-08 Klik hier voor de locatie in googlemaps
  • Speelplek t.h.v. Crosestein 31-18 Klik hier voor de locatie in googlemaps
  • Speelplek t.h.v. Nijenheim 51-03 Klik hier voor de locatie in googlemaps
  • Speelplek t.h.v. Noordweg 29 Klik hier voor de locatie in googlemaps
  • Speelplek t.h.v. Gandhilaan 35-37 Klik hier voor de locatie in googlemaps
  • Speelplek t.h.v. P.J. Oudlaan Klik hier voor de locatie in googlemaps
  • Speelplek t.h.v. Van der Heijdenlaan Klik hier voor de locatie in googlemaps
  • Speelplek t.h.v. Titus Brandsmalaan [excl. sportkooi] Klik hier voor de locatie in googlemaps
  • Speelplek t.h.v. Kardinaal Alfrinkhof Klik hier voor de locatie in googlemaps

Enquête

Met behulp van de zelfstandige tool SurveyMonkey is een enquete uitgeschreven. De enquetes zijn goed ingevuld en daar willen wij u hartelijk voor bedanken. Door uw mening te geven zijn er in een aantal ontwerpen wijzigingen aangebracht. De ontwerpen die nu online staan, zijn hier de definitieve resultaten van.

Bekijk de locaties