Voorschoten

Locaties: Franz Lisztlaan, Bizetlaan & Haydnlaan
Periode: 2023

Speel- en sportplekken in Adegeest

Wat gaat er gebeuren?

Buitenspelen en sporten is leuk, leerzaam en gezond. De gemeente Voorschoten vindt het belangrijk dat kinderen buiten kunnen spelen en sporten, daarom zijn er in de wijken speel- en sportplekken aangelegd. In de wijk Adegeest liggen enkele speel- en sportplekken die dit jaar worden opgepakt. Samen met de bewoners wordt er overlegd hoe ze deze speel- en sportplekken heringericht willen zien. Ga hiervoor naar het kopje ‘Denk mee!’

Hieronder wordt het idee voor de herinrichting vanuit de gemeente weergegeven.

Speel-sportplek Idee herinrichting
Franz LisztlaanSpeelplek uitbreiden, richten op de doelgroep van 9+
BizetlaanOmvormen kleine speelplek
HaydnlaanExtra speelplek verwezenlijken en sporten faciliteren

Franz Lisztlaan
De speel- en sportplek wordt heringericht en vergroot. De leeftijd voor deze plek wordt 9+ jaar. Op deze plek kan er straks nog steeds gespeeld en gesport worden. Daarnaast komt er extra beplanting en glooiingen.

Bizetlaan & Haydnlaan
De speelplek aan de Bizetlaan wordt opnieuw heringericht. Daarnaast komt er ook een extra speelplek bij het sportveld aan de Haydnlaan. De speelplekken krijgen elk afzonderlijk een eigen leeftijdsgroep. Dit betekent dat één speelplek geschikt is voor kinderen tot +/- 6 jaar. en de andere speelplek voor kinderen vanaf +/- 6 jaar. Daarnaast kan er alsnog gesport worden aan de Haydnlaan. Op deze plek komen er verschillende glooiingen om de natuurlijke uitstraling te vergroten.


Op de hoogte blijven?

Houdt deze pagina in de gaten voor de laatste updates.

Resultaten online vragenlijst

Via de online vragenlijst kon je tot en met 6 augustus 2023 alle wensen en ideeën met ons delen. De vragenlijst is massaal ingevuld. Met alle wensen en ideeën zijn er twee ontwerpvoorstellen per speelplek tot stand gekomen waarop je kan stemmen onder het kopje “Denk mee!”

Resultaten online vragenlijst Franz Lisztlaan
De grootste leeftijdsgroep die de vragenlijst heeft ingevuld heeft een leeftijd van 0-10 jaar. De kinderen missen het meest een klimtoestel, trampoline en een schommel op de speelplek. Ook is de wens voor meer zitmogelijkheden op de speel- en sportplek duidelijk naar voren gekomen. De speelwaarde die het meest is gekozen voor de speelplek zijn klimmen, schommelen en glijden. Wat de kinderen het liefst willen op deze plek is een traditionele en inclusieve speelplek waar ze allemaal kunnen spelen. Toegankelijkheid en horen/voelen worden toegevoegd aan de speelplek. Het voetballen wil men graag behouden, hier wordt veel gebruik van gemaakt. Daarnaast zal de speel- sportplek een open overzichtelijk uiterlijk houden.

Er wordt meerdere keren aangegeven dat de omwonenden het jammer vinden als de plek specifiek voor één doelgroep wordt. Het is namelijk dé plek in de buurt waar alle leeftijden komen spelen. Dit willen de bewoners graag ook zo houden. De plannen die onder het kopje “huidige situatie” worden benoemd worden gewijzigd. De speel- en sportplek wordt een plek voor alle leeftijden. Daarnaast zijn de glooiingen veilig in combinatie met de speel- en sportplek.

Resultaten online vragenlijst Bizet & Haydnlaan
De grootste leeftijdsgroep die de vragenlijst heeft ingevuld heeft een leeftijd van 0-10 jaar. De kinderen missen nu het meest een klimtoestel voor de iets jongere kinderen, een hogere glijbaan en een peuterschommel/nestschommel. De speelwaarde die het meest is gekozen voor de speelplek zijn klimmen, schommelen, glijden en springen. Daarnaast vinden de kinderen spelletjes spelen, zoals verstoppertje, fantasie spel en op straat spelen het leukst om te doen. Houten speeltoestellen past goed bij de wens van de bewoners en bij de plek. Het voetballen willen ze graag behouden, hier wordt veel gebruik van gemaakt.

Er werd aangegeven dat er rekening gehouden moet worden met overzicht en veiligheid. Daardoor is gekozen om de speelplek (Bizetlaan) en sportplek (Haydnlaan) te behouden op huidige locaties. Wanneer er ook een speelplek zou komen bij het voetbalveld, zouden kinderen vaker de weg oversteken en hebben de ouders/verzorgers geen overzicht meer. De Haydnlaan blijft een sportplek. Daarnaast zijn de glooiingen veilig in combinatie met de speel- en sportplek.Vragenlijst

Via de online vragenlijst kon je tot en met 22 september 2023 jouw voorkeur geven op één van de twee ontwerpvoorstellen voor Bizet & Haydnlaan en Franz Lisztlaan. Bekijk onder het kopje “Definitief ontwerp” de ontwerpen die het meest gekozen zijn.

Resultaten online vragenlijst

Definitief ontwerp Franz Lisztlaan
Ontwerpvoorstel 1 is het meest gekozen ontwerp. Aan het ontwerp zijn nog een tafeltennistafel en picknickset toegevoegd (naar aanleiding van de reacties op het voorlopig ontwerp). Bekijk hieronder het Definitieve ontwerp.

Definitief ontwerp Bizet & Haydnlaan
Ontwerpvoorstel 2 is het meest gekozen ontwerp. De vogelnestschommel is vervangen voor een dubbele schommel met één normaal zitje en één peuterzitje (naar aanleiding van de reacties op het voorlopig ontwerp). Bekijk hieronder het Definitieve ontwerp.

Naar verwachting zal de uitvoering in het voorjaar 2024 plaatsvinden.