Voorschoten

Locatie: Meerkoeteiland en Buizerderf
Periode: 2024

Speelplekken Meerkoeteiland en Buizerderf

Wat gaat er gebeuren?

Buitenspelen is leuk, leerzaam en gezond. De gemeente Voorschoten vindt het belangrijk dat kinderen buiten kunnen spelen, daarom zijn er in de wijken speelplekken aangelegd.

In de straat Meerkoeteiland ligt een kleine speelplek. Deze traditionele speelplek wordt opgeheven en daarvoor in de plaats komt een groene ontmoetingsplek met wellicht natuurlijke speelaanleidingen. Dit betekent dat hier natuurlijke elementen als bijvoorbeeld gras, bloemen, boomstammen en/of zwerfkeien komen. Samen met de bewoners wordt er overlegd hoe ze deze plek heringericht willen zien.

Omdat de traditionele speelplek in de straat Meerkoeteiland wordt opgeheven, kan de speelplek aan de Buizerderf worden uitgebreid! Dit wordt dan een buurtspeelplek. Deze plek wordt geschikt voor kinderen tot +/- 11 jaar. Daarnaast zouden wij graag van jou willen weten of je hier ook graag zou willen sporten.

Ga naar het kopje “Denk mee!” om de online vragenlijst in te vullen.

Op de hoogte blijven?

Houdt deze pagina in de gaten voor de laatste updates.

Vragenlijst

Via de online vragenlijst heb je de mogelijkheid om tot en met .. ………. 2024 jouw voorkeur door te geven voor Meerkoeteiland en Buizerderf.
In de vragenlijst komen beide plekken aan bod.


Als de reactietijd van de online vragenlijst is gesloten, kan je onder het kopje ‚ÄúResultaten vragenlijst” de resultaten bekijken.
Aan de hand van deze resultaten zullen de ontwerpen worden gemaakt.

Resultaten vragenlijst

Als de reactietijd van de vragenlijst is gesloten, kan je de resultaten op deze pagina bekijken.Definitief ontwerp

Op deze pagina kan je straks het ontwerp bekijken.

Naar verwachting zal de uitvoering in het 2024 plaatsvinden.