Amsterdam Zuidoost

Locatie: Geerdinkhof
Periode: 2022 – 2023

Geerdinkhof

Wat gaat er veranderen?

De gemeente Amsterdam zorgt graag voor een woonomgeving waarin het fijn is om te spelen en sporten. Dit betekent onder meer dat de openbare speel- en sportplekken in onze gemeente aantrekkelijk, uitdagend, maar ook toegankelijk en veilig moeten zijn.

Een aantal bewoners heeft de wens om deze plek in te richten als speelplek. U kunt hier als bewoner over mee beslissen.

Op de hoogte blijven?

Houdt deze pagina in de gaten voor de laatste updates.

Inventarisatie

De wensen zijn geïnventariseerd door middel van een online vragenlijst én door middel van de online ontwerptool De Speeltuinbouwer!

Resultaten online enquête en de speeltuinbouwer

Met alle wensen die vanuit de kinderen en bewoners zijn uitgesproken is een definitief ontwerp gemaakt. Langs het schoolgebouw komt een natuurlijke balanceerroute. Het voetbalveldje wordt opgeknapt en krijgt een nieuwe kunstgras ondergrond. Daarnaast komt er een tribune van betonelementen en een ballenvanger van houten palen voor een natuurlijke uitstaling. Bij de gymzaal, op de tegels, komt een voetvolleybaltafel.

Op het pleintje aan de voorzijde van de school wordt het duikelrek vervangen voor een nieuw exemplaat op een kunstgras ondergrond. Ook komen er nieuwe zitgelegenheden met pluktuintjes.

Het definitieve ontwerp is hier terug te vinden.

Realisatie

De ontwerpen gaan nu de realisatiefase in.