Amsterdam Zuidoost

Locatie: Huigenbos
Periode: 2022 – 2023

Speelplek Huigenbos

Wat gaat er veranderen?

De gemeente Amsterdam zorgt graag voor een woonomgeving waarin het fijn is om te spelen en sporten. Dit betekent onder meer dat de openbare speel- en sportplekken in onze gemeente aantrekkelijk, uitdagend, maar ook toegankelijk en veilig moeten zijn.

Een aantal bewoners heeft de wens om deze plek in te richten als speelplek. U kunt hier als bewoner over mee beslissen.

Op de hoogte blijven?

Houdt deze pagina in de gaten voor de laatste updates.

Meedenken over deze speelplek

De wensen zijn geïnventariseerd door middel van een online vragenlijst én door middel van de online ontwerptool De Speeltuinbouwer! Deze wensen zullen worden verwerkt in een voorlopig ontwerp. Zodra dit ontwerp is opgesteld, zal dat op deze webpagina worden getoond.

Resultaten online enquête en de speeltuinbouwer

Zodra de vragenlijsten zijn verzameld zullen we op deze locatie de uitkomsten delen met belangstellenden. Ook zal het voorlopige ontwerp hier geplaatst worden.

En zo is het geworden!

Wanneer de ontwerpen zijn goedgekeurd zullen we deze hier publiceren.