Amsterdam Zuidoost

Locatie: Krombekstraat
Periode: 2022-2023

Krombekstraat

Wat gaat er veranderen?

De gemeente Amsterdam zorgt graag voor een woonomgeving waarin het fijn is om te spelen en sporten. Dit betekent onder meer dat de openbare speel- en sportplekken in onze gemeente aantrekkelijk, uitdagend, maar ook toegankelijk en veilig moeten zijn.

Een aantal bewoners heeft de wens om deze plek in te richten als speelplek. U kunt hier als bewoner over mee beslissen.

Op de hoogte blijven?

Houdt deze pagina in de gaten voor de laatste updates.

Inventarisatie

De wensen zijn geïnventariseerd door middel van een online vragenlijst én door middel van de online ontwerptool De Speeltuinbouwer.

Definitief ontwerp

Met alle wensen die vanuit de kinderen en bewoners zijn uitgesproken is een definitief ontwerp gemaakt.

De huidige speelplek wordt verwijderd en er komt een (grotere) natuurlijke speelplek met grasheuvels, planten en bomen. In de enquête kwam duidelijk de wens voor een schommel, kabelbaan en een klim-glijcombinatie. Ook is de wens uitgesproken voor een wip en een balanceerroute.

Het definitieve ontwerp is hier terug te vinden.

En zo is het geworden!

Het ontwerp gaat de realisatiefase in.