Amsterdam Zuidoost

Locatie: Martin Ennalstraat
Periode: 2022 – 2023

Speelplek Martin Ennalstraat

Wat gaat er veranderen?

De gemeente Amsterdam zorgt graag voor een woonomgeving waarin het fijn is om te spelen en te sporten. Dit betekent onder meer dat de openbare speel- en sportplekken in deze gemeente aantrekkelijk, uitdagend, maar ook toegankelijk en veilig moeten zijn.

Een aantal bewoners heeft de wens om deze plek in te richten als speelplek. U kunt hier als bewoner over mee beslissen.

Op de hoogte blijven?

Houdt deze pagina in de gaten voor de laatste updates.

Meedenken over deze speelplek

De wensen zijn geïnventariseerd door middel van een online vragenlijst en door middel van de online ontwerptool De Speeltuinbouwer.

Definitief ontwerp

De wensen die naar voren zijn gekomen uit de enquête en de speeltuinbouwer zijn verwerkt in een voorlopig ontwerp. Na enkele aanpassingen aan dit ontwerp is er een definitief ontwerp gemaakt voor de speelplek aan de Martin Ennalstraat.

De huidige ondergrond van kunstgras wordt vervangen voor een nieuw groen en blauw kunstgras met verschillende figuren en spelletjes, zoals een hinkelpad. Alle speeltoestellen op de gele ondergrond blijven staan. De BLOX-toestellen worden vernieuwd. Ook komt er een klim- en glijcombinatietoestel met een brug en een glijstang. Ook wordt er een nieuwe mandschommel geplaatst.

Om het definitieve ontwerp te bekijken, klik hier.

En zo is het geworden!

De ontwerpen zullen binnenkort de realisatiefase ingaan.