Voorschoten

Locaties: Bestevaer, Bestevaer achter huisnr. 24 & Groene Draeckpad
Periode: 2023

Speelplekken in Noord-Hofland

Wat gaat er gebeuren?

Buitenspelen is leuk, leerzaam en gezond. De gemeente Voorschoten vindt het belangrijk dat kinderen buiten kunnen spelen, daarom zijn er in de wijken speelplekken aangelegd. In Noord-Hofland liggen vier speel-, sport- en ontmoetingsplekken. Samen met de bewoners wordt er overlegd hoe ze deze speelplekken heringericht willen zien. Ga naar het kopje ‘Denk mee!’ om te stemmen op de ontwerpen die zijn gemaakt! Dit kan tot en met 6 oktober.

Hieronder wordt het idee voor de herinrichting vanuit de gemeente weergegeven:

SpeelplekIdee herinrichting
Groene Draeckpad (spelen)Speel- en sportplek samenvoegen tot centrale buurtspeelplek.
Groene Draeckpad (sport)Speel- en sportplek samenvoegen tot centrale buurtspeelplek.
BestevaerHerinrichten in vergelijking met de huidige speelplek.
Bestevaer achter nr. 24Herinrichten naar een flexibele speelplek.
Dit houdt in dat de speelplek wordt ingericht met enkel speelaanleidingen en vrije speelruimte.

Op de hoogte blijven?

Houdt deze pagina in de gaten voor de laatste updates.

Resultaten online enquête

Via de online vragenlijst kon je tot en met 29 mei 2023 alle wensen en ideeën met ons delen. Met alle wensen en ideeën zijn er twee ontwerpvoorstellen tot stand gekomen waarop je kan stemmen onder het kopje “Denk mee!”

Resultaten online vragenlijst

Het thema “Spelen in een groene natuurlijke buitenruimte” vinden de bewoners belangrijk als er gekeken wordt naar het herinrichten van de speel- en sportplekken. Daarnaast is het wenselijk dat de speel- en sportplekken overzichtelijk zijn en goed beheerd worden. Bij de herinrichting wordt dan ook bij alle plekken het groen en de looppaden meegenomen en opgeknapt.

Wat de kinderen het liefst willen op deze plekken zijn traditionele speelplekken waar ze kunnen spelen. De speelwaarden die het meest zijn gekozen voor de speelplekken zijn klimmen, schommelen en glijden. Daarnaast geven de kinderen aan graag te willen balanceren op stappaaltjes en/of een parcours en te verstoppen in een kruipbuis. De plekken mogen ook meer vergroend worden. Zo zien bewoners graag meer beplanting (met bloemen) en bomen terug op de vernieuwde plekken.

De meerderheid van de bewoners vindt het geen goed idee om de plekken aan het Groene Draeckpad samen te voegen als centrale buurtspeelplek, omdat het de doelgroepen combineert. Deze houden ze liever gescheiden i.v.m. de veiligheid. De speelplek aan het Groene Draeckpad wordt daarom heringericht met speeltoestellen voor de jonge kinderen. Ze kunnen wippen en balanceren in de nieuwe speelplek en er is keuze uit een dubbele schommel of een toegankelijke glijbaan. Het bestaande fantasiehuisje wordt verplaatst naar naast de klimboom en de heuvelglijbaan wordt verplaatst naar de speelplek aan de Bestevaer.

Op de sportplek aan het Groene Draeckpad wordt nu al veel gevoetbald en kinderen hebben aangegeven dit graag te willen blijven doen. Bewoners geven wel aan dat dit trapveld hobbelig is en daardoor niet goed gebruikt kan worden. Het trapveld wordt daarom vlak gemaakt. Ook zouden de kinderen hier graag kunnen zitten, er wordt daarom een tweetal bankjes toegevoegd.

Bij de Bestevaer willen de kinderen graag klimmen, schommelen en glijden. Ook is de wens voor meer zitmogelijkheden dichtbij de speeltoestellen duidelijk naar voren gekomen. Op de nieuwe plek is bestaat de keuze uit een dubbele schommel, klimtoestel en een kruipbuis of een vogelnestschommel en een uitdagend balanceertoestel. Op deze speelplek komt een speelheuvel met de heuvelglijbaan van de speelplek aan het Groene Draeckpad. Zo is er in de wijk zelf een toegankelijke glijbaan waar zowel jonge als oudere kinderen van af kunnen glijden. Ook wordt alle beplanting op deze plek vervangen en deels opnieuw ingericht.

Bij de Bestevaer achter huisnummer 24 is de wens naar voren gekomen voor een groene plek waar ook gespeeld kan worden door de jonge kinderen van het hofje en daarbuiten. De plek wordt vergroend door er één groot grasveld van te maken en nieuwe beplanting met kleurrijke bloemen toe te voegen. Er is keuze uit een grasveld met een looppad en een speelheuvel waarop gebalanceerd kan worden of een grasveld met daarop een speelheuvel met een klimboom. Het bankje wordt verplaatst zodat er zicht is op de spelende kinderen.

Vragenlijst

Via de online vragenlijst kan jij je voorkeur geven voor één van de twee ontwerpenvoorstellen. Wij zijn erg benieuwd welk ontwerpvoorstel jou het meeste aanspreekt!

De reactie termijn loopt tot en met 6 oktober 2023.

En zo is het geworden!