Krimpen aan den IJssel

Locatie: Trimbaanpark in Boveneind
Periode: April 2023

Trimbaanpark in Boveneind

Wat gaat er veranderen?

Het Trimbaanpark krijgt een impuls Natuurlijk Spelen. Dit houdt in dat we ervoor gaan zorgen dat er straks in en rondom de bosjes bij het park gespeeld kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleggen van kleine paadjes door de bosjes of het plaatsen van natuurlijke speelelementen zoals een balanceerparcours van boomstammetjes.

In het Trimbaanpark is op dit moment al een sportplek met voetbal, basketbal en een BOJ (Buitenvoorziening Oudere Jeugd). Deze blijven bestaan. Het Natuurlijk Spelen wordt hieraan toegevoegd.

Meedenken

We vinden het belangrijk dat bewoners (jong en oud) meedenken over de nieuwe inrichting. Op de pagina Denk mee! kunt u zien hoe u dat kunt doen.

Op de hoogte blijven?

Houd deze pagina in de gaten voor de laatste updates.

Meedenken over deze speelplek

Binnenkort ontvangen omwonenden een brief van de gemeente waarin zij worden uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de plannen voor het Natuurlijk Spelen in het Trimbaanpark en kunt u een reactie geven. Ook horen we graag welke ideeën omwonenden hebben voor deze speelplek. We hechten hierbij niet alleen waarde aan de reacties en ideeën van de volwassenen, maar ook zeker aan die van de kinderen!

Vragenlijst

Indien u niet in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst, dan kunt u via de knop hieronder de online vragenlijst invullen.
U kunt de vragenlijst t/m zondag 30 april 2023 invullen.

Ontwerp en planning

Enkele weken na de bijeenkomst kunt u via deze website het voorlopige ontwerp bekijken en uw reactie geven. Ook komt er een centrale bijeenkomst in het gemeentehuis waar u tegen die tijd een uitnodiging voor ontvangt. Aan de hand van alle reacties zullen we vervolgens het definitieve ontwerp maken.

En zo zal het worden!

Wanneer het ontwerp klaar is, kunt u deze hier bekijken.

We streven er naar om de speelplek in 2023 klaar te hebben.