Voorschoten

Locatie: Frans Halsplantsoen
Periode: 2024/2027

Sport- en speelplek Frans Halsplantsoen

Wat gaat er gebeuren?

De Gemeente Voorschoten zorgt graag voor een bespeelbare woonomgeving. Dit betekent dat speelplekken veilig, aantrekkelijk, uitdagend, toegankelijk en vooral heel leuk moeten zijn.

De sport- en speelplek in de straat Frans Halsplantsoen krijgt een opknapbeurt. De huidige plek maakt plaats voor een nieuwe inrichting met nieuwe sport- en speeltoestellen, zodat de speelplek weer jaren mee kan.

Ga naar het kopje “Denk mee!” om de online vragenlijst in te vullen.

De realisatie van de speelplek wordt in delen uitgevoerd.
Deel 1 vindt plaats in 2024.
Deel 2 vindt plaats in 2027.

Op de hoogte blijven?

Houdt deze pagina in de gaten voor de laatste updates.

Vragenlijst

Via de online vragenlijst heb je de mogelijkheid om tot en met ………. 2024 jouw voorkeur door te geven voor de sport- en speelplek aan het Frans Halsplantsoen.


Als de reactietijd van de online vragenlijst is gesloten, kan je onder het kopje “Resultaten vragenlijst” de resultaten bekijken.
Aan de hand van deze resultaten zal een ontwerp worden gemaakt.

Resultaten vragenlijst

Als de reactietijd van de vragenlijst is gesloten, kan je de resultaten op deze pagina bekijken.Definitief ontwerp

Op deze pagina kan je straks het ontwerp bekijken.

Naar verwachting zal de uitvoering in het 2024 plaatsvinden.