Projecten Gemeente Oldebroek


De gemeente Oldebroek zorgt graag voor een woonomgeving waarin het fijn is om te spelen en sporten. Dit betekent onder meer dat de openbare speel- en sportplekken in onze gemeente aantrekkelijk, uitdagend, maar ook toegankelijk en veilig moeten zijn.

Op dit moment is ontwerpbureau Speelplan de openbare ruimte, met in het bijzonder de speelplekken in Oosterwolde en Wezep aan het onderzoeken en ontwerpen

 

Informatie rondom de projecten

'De Brink' Wezep:

Na de succes volle participatiemiddag met de kinderen uit de buurt is er een heleboel bruikbare informatie naar boven gekomen. Samen met het participatie gesprek met de werkgroep die uit komt voor de buurtbewonres ontstaat hier uit het PVE (Plan van Eisen). De gegevens zullen leidend worden voor de invulling van het VO (Voorlopig Ontwerp) van de Brink te Wezep.

 

Hart van Oosterwolde:

YES! Het is gelukt op subsidie bedrag vanuit de provincie Gelderland het Groene Icoon binnen te halen voor dit project! Vanaf nu gaat we bezig met de uitwerking van het Definitieve Ontwerp. De bebouwing begint al flink vorm te krijgen en de openbare ruimte moet hier spoeding in opvolging worden aangelegd.


Vervolg

'De Brink' Wezep:

Aan de hand van de ontvangen wensen maken we een Voorlopige Ontwerp. Naar verwachting is dit in de loop van april 2022. Het ontwerp is dan te zien op deze website maar zal ook gecommuniceerd wordt vanuit de gemeente via haar eigen kanalan. 

Tegen die tijd wordt er eventueel ook een nieuwe brief verspreid en kan er feedback worden gegeven. Vervolgens wordt er verder gewerkt aan een Definitief ontwerp.

 

Hart van Oosterwolde:

Het DO wordt uitgevoerd en in detail bijgeschaafd zodat het een perfect ontwerp ontstaat wat aansluit op alle wensen vanuit de kinderen en de bewoners van Oosterwolde. Vanuit Speelplan leveren wij alle inforamtie aan de aannemer die de realisatie van het Hart van Oosterwolde zal gaan maken.