. . . Het plan voor beter spelen
 

Park 't Loo Voorburg

Op deze pagina vindt u meer informatie over de speelplek Park 't Loo

Scroll naar beneden voor meer informatie.

Definitief Ontwerp

Klik hier om het Definitief Ontwerp te bekijken van het Park ’t Loo.

In onderstaande tabel is een samenvatting te vinden van de binnengekomen reacties met een toelichting van de gemeente. Op dit moment wordt het Definitief Ontwerp verder uitgewerkt ten behoeve van de realisatie.

Reacties omwonenden op VO

Reacties gemeente t.b.v. het DO 

Heel leuk zou een Jeu de Boules baan zijn met een gezellig bankje (men dient zelf de ballen enzo mee te brengen). 

 

 

Jeu de Boulesbanen zijn mogelijk maar de aanleg en het onderhoud moet een initiatief zijn van de bewoners, de gemeente heeft hier geen geld voor wel kunnen we dit begeleiden.

Modder. Onder de huidige kabelbaan is het een modderpoel. Het zou helpen om hieronder matten aan te leggen, zodat men niet zo snel vies wordt bij gebruik. Bij de nieuwe glijbaan op de heuvel is het ook handig om bij het begin en eind matten aan te leggen, zodat men ook hier niet direct in de modder stapt. Ook voor de nieuw aan te leggen stukken, graag rekening houden met modder / snel kaal worden. Graag matten of houtsnippers gebruiken bij speeltoestellen.

 

Voor slijtagematten heeft de gemeente geen budget beschikbaar, de gemeente zal nadenken over een andere mogelijke oplossing. 

 Het eiland iets verder op, wordt nu gebruikt om met een bootje over te varen en er is niets meer van het moois op het eiland overgebleven. Net zoals bij mij voor de deur, het uitzicht op de dode bomen is er nog steeds, de bomen zijn bij de oplevering geplaatst en direct door het onderlopen van het eiland, dood zijn gegaan.

De dode bomen zal de gemeente onder de aandacht van de groenbeheerder brengen meldingen over het groen kunnen het beste gedaan worden via het contactformulier op de website www.lv.nl of telefonisch via 14 070. 

 De kuilen onder de bankjes, die de honden veroorzaken, de poep die overal ligt, omdat het niet opgeruimd wordt. De honden mogen dus ook nog steeds gewoon loslopen bij de huidige kabelbaan!

 

Het speelgedeelte gaat verboden voor honden worden hier op zal ook de bebording worden aangepast. Als er overlast bestaat kan hiervan melding gemaakt worden bij handhaving of politie.

ik vind ook dat de eenden en vogels de ruimte moet krijgen want als het park vol kinderen en ouders worden word het er wel druk zo groot is het ook niet, ook meer prullenbakken graag, want er ligt ook altijd blikjes e.d.

 

Het gedeelte waar nu de speelplek komt is altijd al bedoelt als speelgebied. Andere delen van het park zijn rustiger en daar hebben vogels en eenden meer rust. Naar de hoeveelheid afvalbakken wordt nog gekeken.


Leuk hoor houten toestellen Echt een natuurlijke uitstraling Ga er veel met de honden oefenen. Die leren er ook veel van en vervelen zich niet Vindt het belangrijk dat kind en dier weer samen mogen spelen!

 

Honden zijn niet toegestaan bij speelplekken, niet alle kinderen vinden honden in hun buurt fijn. Ik het park zijn voldoende kwispelroutes en hondenlosloopvelden.


De kruipbuis vindt ik persoonlijk niet fraai in het park passen. Lijkt wel een stuk riolering. Daarnaast kan de buis ook worden gebruikt door mensen die er gaan overnachten of het als urinoir gebruiken. Er is vast een ander speeltoestel mogelijk.

 

In andere parken hebben we goede ervaringen met de kruipbuizen dit is een geliefde speelaanleiding. Als er op enige manier onjuist gebruik gemaakt gaat worden van de buis dan moeten we kijken naar een passende oplossing.


It looks very nice! Thank you!

 

Bedankt voor de positieve reactie!


Het is een leuk ontwerp geworden!

 

Bedankt voor de positieve reactie!
Huidige situatie

Onderstaande foto laat de huidige situatie van de locatie zien.


Zie onderstaande kaart voor de locatie van de speeltuin.  

Niets missen van Speelplan? Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden