Project Waterveld Schagen
Locatie: Makreel en Heekpad

Sport- en speelplekken 

De gemeente Schagen zorgt graag voor een bespeelbare woonomgeving. Dit betekent dat speelplekken veilig, aantrekkelijk, uitdagend, toegankelijk en vooral heel leuk moeten zijn. Bij de inrichting van speelplekken let men op de beoogde doelgroep en speelmogelijkheden in de omliggende buurt.

Locatie

Dit jaar zal ontwerpbureau Speelplan de sport- en speelplekken aan de Makreel en Heekpad inrichten.

Ontwerpen

Met jullie input vanuit de online enquete en vanuit de online ontwerptool De Speeltuinbouwer zijn de volgende ontwerpen tot stand gekomen! 
Klik op de onderstaande afbeeldingen om de ontwerpen beter te bekijken.

          

Vervolg

Het streven is om de speelplekken te realiseren in het najaar van 2022. Een en ander is echter wel afhankelijk van een tijdige leverantie van de speeltoestellen.
Het kunstobject op locatie Heekpad wordt waarschijnlijk begin 2023 geplaatst.

Huidige situatie

Onderstaand kaartje geeft de locatie van sport- en speelplek Heekpad aan 

Onderstaand kaartje geeft de locatie van speelplek Makreel aan