Brunita J. Gemmekelaan

Herinrichting speelplek

De gemeente Voorschoten zorgt graag voor een bespeelbare woonomgeving. Dit betekent dat speelplekken veilig, aantrekkelijk, uitdagend, toegankelijk en vooral heel leuk moeten zijn.
Bij de (her)inrichting of omvorming van speelplekken let men op de beoogde doelgroep en speelmogelijkheden in de omliggende buurt.

Locatie

Dit jaar zal ontwerpbureau Speelplan de speelplek aan de Brunita J. Gemmekelaan herinrichten.

Ontwerp

Afgelopen periode hebben jullie je voorkeur kunnen doorgeven voor twee ontwerpvoorstellen voor de vervanging van het grote combinatietoestel op de speelplek aan de Brunita J. Gemmekelaan.
Ontwerp nummer twee heeft hierbij de meeste stemmen gekregen (een meerderheid van wel 70%!) en wordt binnenkort geplaatst. De speeltoestellen die nog op de speelplek staan, blijven daar ook staan. Het gaat om het duikelrek, de twee springbollen en een wip.

Klik hier om het definitieve ontwerp groter te bekijken!


Wij begrepen uit jullie reacties dat jullie graag enige toelichting op het ontwerp willen krijgen. Ten eerste: er loopt leidingwerk door het midden van het grasveld. De locatie van het leidingwerk is met een rode lijn aangegeven in het ontwerp. In het belang van veiligheid dienen wij hier bij graafwerkzaamheden op geruime afstand van te blijven.

Wij begrepen ook uit jullie input dat jullie het niet prettig zouden vinden als er langs de autoweg speelvoorzieningen worden geplaatst. Dit zou onveilige situaties opleveren en dat voorkomen wij natuurlijk graag. Daarom zijn we aan de huidige zijde van het grasveld gebleven.

Sporten is in deze fase nog niet meegenomen. Jullie input hiervoor wordt besproken in een volgende fase. Hierover brengen wij jullie te zijner tijd op de hoogte.
 

Vervolg

Momenteel is het nog onduidelijk wanneer wij met de werkzaamheden starten. Het streven is om de speelplek in het laatste kwartaal van dit jaar nog te realiseren. Mocht dit niet lukken dan verschuift dit naar het eerste kwartaal van aankomend jaar. De planning voor de uitvoering wordt geüpdatet op deze pagina, zodra deze bekend is.

Huidige situatie

Onderstaand kaartje geeft de locatie van de speelplek aan