Nieuwe inrichting speelplekken 2021

Weesp gaat aan de slag met de speelplekken!

 

De gemeente Weesp zorgt graag voor een woonomgeving waarin het fijn is om te spelen en sporten. Dit betekent onder meer dat de openbare speel- en sportplekken in onze gemeente aantrekkelijk, uitdagend, maar ook toegankelijk en veilig moeten zijn.

In 2021 worden zes speelplekken in Weesp opnieuw ingericht. Normaal gesproken gaan we graag met kinderen en andere bewoners in gesprek over de inrichting buiten op de speelplek zelf. Door de coronamaatregelen is dat nu niet mogelijk. Op deze website vind je daarom meer informatie over de speelplekken die in 2021 worden aangepakt en kun je de ontwerpen bekijken. Het gaat om de volgende zes speelplekken:

 

Online vragenlijst

Bewoners hebben in december 2020 meegedacht over de ontwerpen via een online vragenlijst. Daar hebben we veel enthousiaste reacties ontvangen en daar willen we iedereen graag voor bedanken.

 

Definitieve ontwerpen

Op basis van de wensen van de bewoners en de beschikbare budgetten zijn een aantal keuzes gemaakt die we hebben verwerkt in de definitieve ontwerpen. Klik in het keuzenmenu op de speelplek waarvan je het ontwerp wilt bekijken. De ontwerpen zijn in principe definitief maar het is nog mogelijk om daar een reactie achter te laten. Dit kan tot en met 8 februari 2021.
De ontwerpen van de Meidoornlaan en de Sportparklaan volgen iets later.

 

Planning 

We streven er naar om voor de zomer van 2021 de speelplekken klaar te hebben.

 

Achter het Vosje

Achtergracht

Sportparklaan

Meidoornlaan

Staalmeesterspad

J.A. Fijnvandraatlaan

Sinnigvelderstraat