Inrichting speelzone Wilhelminapark

In de het zuidelijke gedeelte van de gemeente Rijswijk wordt de wijk Parkrijk ontwikkeld. Tegelijkertijd wordt het aanliggende Wilhelminapark omgetoverd tot een levendig en aantrekkelijk park voor de inwoners van Parkrijk, maar zeker ook de rest van de gemeente Rijswijk. De gemeente Rijswijk is voornemens om diverse speelplekken te ontwikkelen in Parkrijk en een speelzone in het Wilhelminapark.

 

Locaties wijk Parkrijk
In de wijk Parkrijk zullen diverse speelplekken worden aangelegd in een zogenaamde schoolroute, maar er komen ook een aantal losse speelplekken. De speelplekken worden geschikt voor een doelgroep van vier tot en met twaalf jaar. De beoogde doelgroep zijn dus kinderen die in deze wijk op school zitten, maar ook de kinderen die in de wijk wonen.

 

Locatie Wilhelminapark
In het Wilhelminapark aangrenzend aan de wijk Parkrijk wordt een speelzone ontwikkeld voor de bewoners van wijk Parkrijk, maar zeker ook bewoners van andere wijken uit Rijswijk. De beoogde doelgroep voor de speelzone zijn kinderen en jongeren vanaf vier jaar.  

 

Participatieproces
Bij de ontwikkeling van deze diverse speelgelegenheden betrekt de gemeente Rijswijk graag haar bewoners. Dit gebeurt via een uitgebreid participatieproces met als doel om tot gedragen ontwerpen te komen. De participatiemiddelen die hiervoor worden gebruikt worden op de pagina ‘participatiemiddelen’ verder toegelicht.

Op de volgende momenten betrekken we de bewoners:

Via deze website kan men het proces volgen tot ontwikkeling van de speelplekken, maar ook de planning inzien.

Voor de speelplekken in Parkrijk als de speelzone in het Wilhelminapark is een locatiepagina aangemaakt waar per speelplek het proces gevolgd kan worden. De locaties zijn te vinden in het menu aan de linkerzijde van deze pagina.